Cảm biến an toàn

Mô tả Sản phẩm
Cảm biến an toàn có thể mở và đóng cửa tự động tùy thuộc vào sự tồn tại của vật thể giữa 2 cảm biến

Ứng dụng

– Cửa trượt tự động, cửa quay tự động cho sự an toàn của người và vật đi qua
– Cửa tự động, cửa an ninh cho báo động xâm nhập, triển lãm, cửa công nghiệp và thương mại, 
– thiết bị chống chộm bằng hồng ngoại khó nhận biết vv
Danh mục: