Công tắc cảm biến

Công tắc đá chân (cảm biến kích hoạt quang điện), được cố định ở dưới của bức tường, được vận hành bằng chân mà không cần chạm tay. Thông thường nó được kích hoạt bằng cách chạm tay trực tiếp, điều này không đảm bảo vệ sinh, chẳng hạn như vận hành phòng sạch trong bệnh viện và các ngành sản xuất thực phẩm.

Danh mục: